2022. szeptember 28. szerda, Ma Vencel napja van. Ez az év 271. napja. Holnap Mihály napja lesz. Advertisement
www.szekelyfoldert.info
Főoldal arrow Elektronikus Könyvtár arrow Acta Siculica 2005/1
Főoldal
Székelyföld
Elektronikus Könyvtár
Kép-Tár
Author Info Module
Acta Siculica 2005/1
A gomba és a magyar népi gyógyászat PDF Nyomtatás E-mail
Írta: ZSIGMOND Győző   

I.

1. A magyar népi gyógyászattal foglalkozó könyvek egyáltalán nem vagy alig térnek ki a gombára (Hoppál, Oláh, Vasas, Makay-Kis, Danter,...). Pedig figyelemre méltó hagyománya lehetett a gombával gyógyításnak a magyarságnál is. Általánosságban ír a gomba szerepéről a népi gyógyászatban dr. Vetter János, anélkül, hogy kitérne a magyar vonatkozásokra (Vetter, 1993).

2. Jelen tanulmányomban előbb röviden arról szólok, hogy régen mire használták a gombát a népi orvoslásban. Aztán a jelenlegi helyzetet mutatom be, összegezek, utalok hiedelmek és tudás összefonódottságára (kölcsönhatására ez esetben), valamint néhány adatra a szomszédos meg távolabbi népek köréből.

Függelékben közlöm a korpuszt (adattárat), az adatközlők jegyzékét és a könyvészetet.

3. Terepmunkát Erdélyben ('a Magyarországtól Romániához csatolt részeken'), Kárpátalján (Ukrajna), az Őrségben, Zemplénben, az Ormánságban és Moldvában végeztem, a többi adatot kizárólag a szakirodalomból vettem.

Tovább...
 
Az Olt vízgyűjtő medencéjének felső szakaszán előforduló pókok (Arachnida: Araneae) faunisztikai és ökológiai vizsgálata PDF Nyomtatás E-mail
Írta: URÁK István   

(Kivonat)

Az Olt vízgyűjtő medencéjének felső szakaszán előforduló pókok (Arachnida: Araneae) faunisztikai és ökológiai vizsgálata

Jelen dolgozatban az Olt vízgyűjtő medencéjének felső szakaszán végzett arachnológiai kutatások eredményei kerülnek bemutatásra. Hogy minél átfogóbb képet kapjunk a terület pókfaunájáról és az itt élő pókok ökológiai szerepéről, tipikus és speciális természetes és mesterséges élőhelyeket egyaránt megvizsgáltunk.

Összesen 234 pókfajt azonosítottunk, amelyek 25 családot képviselnek. Ezek közül 4 faj esetében kiderült, hogy Romániában még nem voltak jelezve (Halorates distinctus, Lepthyphantes insignis, Notioscopus sarcinatus, Trichoncus hackmani). Találtunk 7 olyan fajt is, amelyek szerepelnek ugyan az irodalomban  korábbi fajlistákon, de előfordulásuk Románia faunájában mindeddig kérdéses volt, mivel hiányoztak a bizonyító példányok a gyűjteményekből (Meioneta affinis, Walckenaeria kochi, Clubiona diversa, Clubiona stagnatilis, Gnaphosa nigerrima, Haplodrassus moderatus, Zelotes clivicola).

Megvizsgáltuk, hogy a pókcsaládok hogyan vannak képviselve a mintáinkból meghatározott pókok faj- és egyedszáma szerint és melyik mintavételezési területen érték el a pókok a legnagyobb biodiverzitást. Követve a havi dinamikát megtudtuk, hogy az Olt vízgyűjtő területének felső szakaszán uralkodó körülmények között, hogyan alakul a pókok faj- és egyedszáma egyik hónapról a másikra, és melyek azok a hónapok, amikor a legnagyobb faj- és egyedszámmal találkozhatunk.

Az adataink ökológiai elemzéséhez kiszámítottuk az abundanciát, a dominanciát, a frekvenciát, az ökológiai affinitást (JACCARD-index) és szimilaritást (HORN-index).


Tovább...
 
Catalogul sistematic al colectiei de păsări al Muzeului Haáz Rezső din Odorheiu Secuiesc PDF Nyomtatás E-mail
Írta: SZÉKELY Viorica   

Introducere

La baza prelucrării şi  publicării din colecţia de păsări a Muzeului Haáz Rezső  din Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita  stau două puncte de vedere: muzeele au datoria de a publica şi de a valorifica  materialele acumulate de-a lungul anilor în colecţii, indiferent de natura lor, prin alcătuirea unor cataloage sistematice şi ornitologii aşteaptă apariţia cataloagelor, spre a fi utilizate în alcătuirea volumelor de avifaună, din seria Fauna Romaniei.        
Tovább...
 
Adatok a Baróti-hegység nagygombáinak ismeretéhez PDF Nyomtatás E-mail
Írta: PÁL-FÁM Ferenc   

A Baróti-hegység Sepsiszentgyörgy várostól nyugatra és északnyugatra helyezkedik el. Geológiailag főleg krétakori homokkövek, de kisebb mennyiségben agyagok, márgák, mészmárgák és konglomerátok alkotják (KISGYÖRGY & KÓNYA, 1973). A hegység talajtanilag változatos. Alapvetően barna erdőtalajok és podzolosodott barna erdőtalajok jellemzik, de előfordulnak podzolos váztalajok és öntéstalajok is (TOMPA & FÉDER, 1973). Vízrajzilag az Olt vízgyűjtő medencéjéhez tartozik, számos patak ered a hegységből: Gohán-, Barót-, Ajta-, Szemerja-, Illye-, Debren-, Nagy-patak (KISGYÖRGY & KÓNYA, 1973).

Tovább...
 
A Vargyas-völgy (Hargita megye) bükkösének futóbogár faunája (Coleoptera: Carabidae) - Carabids of a beech forest in the Vargyas valley (Hargita County, Romania) PDF Nyomtatás E-mail
Írta: MÁTHÉ István, TÓTHMÉRÉSZ Béla, BIRÓ Vince, BUCS Szilárd, BOKOR Lázár   

(Kivonat)
A Vargyas-völgy felső folyása mentén elhelyezkedő montán bükkös (Symphyto cordati - Fagetum) futóbogár közösségét vizsgáltuk talajcsapdázással, 2002-ben 3 mintavételi területen.
A három mintavételi területen összesen 20 futóbogárfaj 2407 egyedét fogtuk. Ezek közül a Cychrus caraboides új faj a Vargyas-völgyére nézve. A leggyakoribb faj az Abax parallelepipedus. Kimutattuk, hogy két leggyakoribb faj, az A. parallelepipedus és A. schueppeli éves dinamikája hasonló, míg a harmadik leggyakoribb faj, a Carabus obsoletus éves dinamikája elkülönül az előző kettőétől.
A Rényi-féle diverzitás azt mutatja, hogy mindhárom terület futóbogár közösségének diverzitási profiljai igen hasonlók. A három terület futóbogár faunájának fajszáma, Shannon-diverzitása és egyedszáma nem különbözik szignifikánsan a varianciaanalízis alapján. Az ordináció eredménye azt mutatja, hogy a három mintavételi terület futóbogár faunája nem különül el a fajösszetétel szempontjából.

 

Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Találatok 1 - 9 / 11
 
Erdélyi Top10 | relatio.ro - Az információ

| www.szekelyfoldert.info | Minden jog fenntartva © 2005-2006 | Digital Studio |