Catalogul sistematic al colectiei de păsări al Muzeului Haáz Rezső din Odorheiu Secuiesc
Írta: SZÉKELY Viorica   

 I. Introducere


La baza prelucrării și  publicării din colecția de păsări a Muzeului Haáz Rezső  din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita  stau două puncte de vedere: muzeele au datoria de a publica și de a valorifica  materialele acumulate de-a lungul anilor în colecții, indiferent de natura lor, prin alcătuirea unor cataloage sistematice și ornitologii așteaptă apariția cataloagelor, spre a fi utilizate în alcătuirea volumelor de avifaună, din seria Fauna Romaniei.                                                                 
Dintre toate vertebratele terestre, păsările constituie grupul cel mai bogat în  specii. Apărute acum cîteva milioane de ani din strămoși reptilieni, ele au evoluat continuu, ocupând întreaga suprafață a planetei, în cele mai variate medii de viață, fapt care a dus la o mare diversificare a formelor lor de adaptare.  Această grandioasă realizare biologică a fost posibilă datorită a două  caracteristici esențiale ale Clasei Păsărilor și anume, capacitatea de zbor și homeotermia. Aceste caracteristici au contribuit la adaptarea păsărilor la cele mai diverse moduri de hrană și de răspândire a speciilor de Păsări existente permanent sau temporar în țara noastră.                                                                                                                    
Referindu-mă la Catalogul de față, menționez că păsările au fost colectate în  cea mai mare parte din jud. Harghita, din diferite localități și un număr mic din jud. Mureș. Azi, în unele din aceste zone se află așezări umane, uzine, șantiere, școli, etc. datorită intervenției transformatoare a omului, care a schimbat literalmente habitatul natural. De aceea păstrarea și conservarea colecțiilor în condiții optime, studierea lor și publicarea datelor pentru a fi la îndemâna celor interesați  constituie o datorie. Azi, numărul celor care vor să cunoască tainele naturii este mult mai mare, lor revenindu-le obligația de a studia și cunoaște natura, de a lăsa generațiilor viitoare un bogat material științific bine conservat și prelucrat. O serie de specii de păsări, existente în număr mare la noi în țară ca, Gypaetus barbatus, Aegypius monachus, au dispărut din avifauna țării, iar altele sunt pe cale de dispariție ca Tyto alba, Aquila chrysaetos. Ceea ce natura nu a putut păstra, să păstrăm noi în Muzee, in colecții, pentru mai deplină cunoaștere a istoriei vieții pe planeta pe care trăim.                               
In continuare mă voi referi la colecția de păsări pe care o voi prezenta în acest  Catalog.  Ea cuprinde un număr de 61 genuri și 89 specii de păsări, reprezentete  prin totalul de 172 preparate. Marea majoritate a exemplarelor ce alcătuiesc colecția a fost colectată și preparată de  Lajos și doar o mică parte de Sándor János, fiind și câteva fără etichete, nedatate.                                                     
Colecția servește două scopuri bine definite: a. piesele naturalizate reprezintă material ilustrativ în viitoarele expoziții; b. întreg materialul servește ca bază de documentare în studiul păsărilor.                  
Materialul expozițional are scopul de a demonstra cercurilor largi de vizitatori, prețioasa avifaună a ținutului și a prezenta problemele din ce în ce mai acute și mai  arzătoare ale ocrotirii naturii locale și a mediului înconjurător. Pe lîngă numele romănesc al păsărilor am trecut și denumirile populare în limbile maghiară și germană, unde a fost posibilă. Succesiunea datelor pentru fiecare exemplar de pasăre aparținând unei specii este următoarea: locul colectării, data colectării, genul exemplarului, vârsta exemplarului, numele colectorului, felul preperatului, numărul de inventar sub care figurează colecția. Prescurtările folosite în catalog, R-denumirea populară a păsării în limba română, M- denumirea populară a păsării în limba maghiară, G- denumirea populară a păsării în limba germană, nat- pasăre naturalizată, ad- adult, ♀- femelă, ♂- mascul, juv.- juvenil, nr. inv.- număr de inventar. Catalogul de față se incheie cu lista alfabetică a localităților de colectare a păsărilor.  Pe măsura creșterii colecției, după o anumită perioadă de timp prezentul catalog va fi întregit cu toate datele asupra noilor materiale ce vor intra în colecția de științe naturale a muzeului.                                                                       


II.     Prezentarea sistematică a colecției.                                              Clasa  AVES                                                                           
Subclasa CARINATES                                                              
Ordinul GAVIIFORMES                                                        
Familia GAVIIDAE                                                                
Genul GAVIA                                                                        
1. GAVIA ARCTICA /L.                                                                                                      
R- Cufundar polar, M- Sarki búvár, G- Prachttaucher                                                 
- fără etichetă,nedatată, ad., nat., nr. inv. 2588/211.                                                                     
- fără etichetă,nedatată, ad., nat., nr. inv. 2707/238.     
                                                                
Ordinul PODICIPEDIFORMES                                               
Familia PODICIPEDIDAE                                                                   
Genul PODICEPS                                                                           
2. TACHYBAPTUS RUFICOLLIS L.                                                                  
R- Corcodel mic, M- Kisvöcsök, G- Zwergtaucher                                                         
- Zetea, 1962,11,15, ad.,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 3053/7.                                                 
3. PODICEPS NIGRICOLLIS L.                                                                             
R- Corcodel gît negru, M-Feketenyakú vöcsök, G- Schwarzhalstaucher.                                 
- Petreni, 1959.08.05., ad., ♂ ,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 3053/9.                                      
- Petreni, 1959.08.05., ad.,  ♂ ,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 3053/10                                       
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 3075/2.                                                                      
4.PODICEPS GRISEIGENA L.                                                                             
R- Corcodel gît roșu, M- Vörösnyakú vöcsök, G- Rothalstaucher                              
- fără etichetă, nedatată,  ad., nat., nr. inv. 3075/2.
                                                                      
Ordinul CICONIFORMES                                                         
Familia ARDEIDAE                                                                 
Genul ARDEA                                                                          
5. ARDEA PURPUREA L.                                                                                 
R- Stârc roșu, M- Vörösgém, G- Purpurreiher                                                                
-Feliceni, 1959,11,02, ad., ♀,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 2664/222.   
                              
Genul Nycticorax                                                                      
6. NYCTICORAX NYCTICORAX L.                                                                  
R- Stârc de noapte, M- Bakcsó, G- Nachtreiher                                                            
- Tăureni, 1962.,03.,28., ad., ♀,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 3013/11.                                     
- fără etichetă, nedatată,  ad., nat., nr. inv. 2166/189.  
                                                                    
Familia CICONIDAE                                                                 
Genul CICONIA                                                                        
7. CICONIA CICONIA L.                                                                                    
R- Barză albă, M- Fehér gólya, G- Weissstorch                                                           
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2244/191.                                                                              
8. CICONIA NIGRA L.                                                                                       
R-Barză neagră, M- Fekete gólya, G- Schwarzstorch                                                  
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2550/201.                                                                     
                              
Ordinul ANSERIFORMES                                                        
Familia ANATINAE                                                                     
Genul ANAS                                                                            
9. ANAS QUERQUEDULA L.                                                                            
R-Rață cârâitoare, M- Böjti réce, G- Knäkente                                                                            
- Petreni, 1962.03.30., ad., ♀,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 2661/219.                                   
- fără etichetă, nedatată,  ad., nat., nr. inv. 2908/8.    
                                                                   
Ordinul GALLIFORMES                                                            
Familia TETRAONIDAE                                                            
Genul TETRAO                                                                     
10. TETRAO UROGALLUS L.                                                                             
R- Cocoș de munte, M- Siketfajd, G- Auerhuhn      
                                                                      
- Valea rece, 1994, ad., ♂, nat., nr.
inv. 7987.                                                                    
- fără etichetă, nedatată,  ad., ♂, nat., nr. inv. 3053/4.
                                                                   
Genul BONASIA                                                                          
11. BONASIA  BONASIA L.                                                                                    
R- Ieruncă, M-Császármadá, G-Haselhuhn      
                                                                          
- Munții Gurghiului, nedatată, ad., ♂, nat., nr. inv. 7627/2.                                            
                              
Familia PHASIANIDAE                                                               
Genul PERDIX                                                                                                        
12. PERDIX PERDIX L.                                                                                               
- Potîrniche, M- Fogoly, G- Rebhuhn                                                                       
- Dănești., 1994, ad., nat., nr. inv. 3053/5.                                                                       
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 7988.
                                                            
Genul PHASIANUS                                                                 
13. PHASIANUS COLCHICUS L.                                                                    
R- Fazan, M- Fácán, G- Fasan                                                                                     
- Sîngiorgiu de Mureș, nedatată, ad., ♂, nat., nr. inv. 7627/1.     
                                       
Genul PAVO                                                                               
14. PAVO CRISTATUS L.                                                                                    
R- Păun, M- Páva, G-                                                                                                     
-Sângiorgiu de Mureș, nedatată, ad., ♂, nat., nr. inv. 7627/3.  
                                          
Ordinul FALCONIFORMES                                                     
Familia ACCIPITRIDAE                                                           
Genul ACCIPITER                                                                 
15. ACCIPITER  GENTILIS L.                                                                            
R- Uliu porumbar, M- Héja, G- Habicht                                                                     
- Odorheiu Secuiesc, 1957.,01.,22., ad., KOVÁTS L., nat., nr. inv. 2539/196              
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2817/271.     
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2683/227.                                                   
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2761/256.                                                     
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2957/10.                                                      
16. ACCIPITER  NISUS L.                                                                                   
R- Uliu păsărar, M- Karvaly, G- Sperber                                                                    
- Odorheiu Secuiesc, 1959.11.21., ad.,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 2908/17.                           
- Păltiniș, 1959,08,26, ad.,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 2818/272.                                           
- Odorheiu Secuiesc, 1958.08.25., ad.,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 2556/207.                           
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2551/202.                                                     
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2908/15.      
                                                  
Genul BUTEO                                                                           
17. BUTEO BUTEO L.                                                                                         
R- Șorecar comun, M- Egerészölyv, G- Mäusebussard                                               
- Odorheiu Secuiesc, 1959.02.01., ad., ♀,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 2908/2.                            
- Vlăhița, 1957.03.19., ad., ♀,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 2908/20.                                  
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2705/235.                                                      
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2587/210.   

18. BUTEO LAGOPUS L.                                                                                   
R- Șorecar încălțat, M- Gatyás ölyv, G- Rauhfussbussard                                                  
- Mugeni, 1962.11.15., ad.,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 3053/13.
 
Genul AQUILA                                                                         
19. AQUILA CHRYSAETOS L.                                                                           
R- Acvilă de munte, M- Szirti sas, G- Steinadler                                                                                
- fără etichetă, nedatată, ad., nat. nr. inv. 2908/4.
                                                      
Familia FALCONIDAE                                                                   
Genul FALCO                                                                          
20. FALCO PEREGRINUS L.                                                                             
R- Șoim călător, M- Vándorsólyom, G- Wanderfalke                                               
- Odorheiu Secuiesc, 1959.07.02., ad., ♀,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 2948/10.                         
21. FALCO SUBBUTEO L.                                                                                
R- Șoimul rândunelelor, M- Kabasólyom, G-Baumfalke                                         
- Orășeni, 1959.08.18., ad.,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 2957/8.                                          
- Orășeni, 1958.08.18., ad., ♂,  KOVÁTS L., nat., nr. inv.2957/10.                                          
- 1957,08,03, ad., ♀.,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 2948/9.                                                     
- fără etichetă, nedatată, ad., ♂, nat., Sándor J.,  nr. inv. 2948/7.                                 
22. FALCO TINNUNCULUS L.                                                                           
R- Vânturel roșu, M- Vörös vércse, G- Turmfalke                                                       
- Odorheiu Secuiesc, 1957.08.05., ad., ♀, nat.,  KOVÁTS L., nr. inv. 2948/8.
                        
Ordinul GRUIFORMES                                                 
Familia RALLIDAE                                                                  
Genul PORZANA                                                                 
23. PORZANA PORZANA L.                                                                               
R- Cresteț pestriț, M- Pettyes vízicsibe, G- Kleines sumpfhuhn                                
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2688/226.
                                                  
Genul GALLINULA                                                                  
24. GALLINULA CHLOROPUS L.                                                                     
R- Găinușă de baltă, M- Vízityúk, G- Teichhuhn                                                       
- Odorheiu Secuiesc, 1957.09.03., ad.,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 2540/197.                            
- fără etichetă, ad., nat.,  nr. inv. 2538/195.   

Ordinul CUCULIFORMES                                                      
Familia CUCULIDAE                                                               
Genul CUCULUS                                                                   
25. CUCULUS CANORUS L.                                                                             
R- Cuc, M- Kakukk,  G- Kuckuck                                                                             
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., Sándor J., nr. inv.2908/9.       
                                  
Ordinul STRIGIFORMES                                                         
Familia STRIGIDAE                                                                
Genul BUBO                                                                             
26. BUBO BUBO L.                                                                                             
R- Buhă. M- Uhu, G- Uhu                                                                                            
- fără etichetă, ad., nat., nr. inv. 2535/192.                                                                     
- fără etichetă, ad., nat., nr. inv. 2536/193.                                                                  
- fără etichetă, ad., nat., nr. inv. 2686/230.      
                                                           
Genul ASIO                                                                                 
27. ASIO FLAMMEUS L.                                                                                   
R- Ciuf de cîmp, M- Réti fülesbagoly, G- Sumpfohreule                                         
- ?, 1959.03.05., ad.,  KOVÁTS  L., nat., nr. inv.2908/19.  
                                                      
Genul ATHENE                                                                                       
28. ATHENE NOCTUA L.                                                                                       
R- Cucuvea, M- Kuvik, G- Steinkauz                                                                            
- Sâmbătești, 1962.11.19., ad., ♂,  KOVÁTS  L., nat., nr. inv. 2908/14.                                 
- fără etichetă, ad. nat., nr. inv. 2908/7.                                                                       
- Odorheiu Secuiesc, 1957,02,11, ad.,  KOVÁTS  L., nat., nr. inv. 2908/6.
                             
Genul STRIX                                                                              
29. STRIX ALUCO L.                                                                                            
R- Huhurez mic, M- Macskabagoly, G- Waldkauz                                                       
- Corund, 1957,03,07, ad., ♂,  KOVÁTS  L., nat., nr. inv. 3052/8.                                       
- Odorheiu Secuiesc, 1957,02,20, juv., ♂,  KOVÁTS  L., nat., nr. inv. 2766/263.                     
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2766/264.                                                                  
30. STRIX URALENSIS L.                                                                                   
R- Huhurez mare, M- Uráli bagoly, G- Habichtskauz                                                
- Odorheiu Secuiesc, 1964, ad., Kováts L., nat., nr. inv. 3052/9.  
                                     
Familia TYTOIDAE                                                                          
Genul TYTO                                                                            
31. TYTO ALBA L.                                                                                               
R- Strigă, M- Gyöngybagoly, G- Schleiereule                                                                
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2956/12.   
                                                                    
Ordinul CARACIIFORMES                                                         
Familia ALCEDINIDAE                                                           
Genul ALCEDO                                                                     
32. ALCEDO ATTHIS L.                                                                                      
R- Pescăraș albastru, M- Jégmadár, G- Eisvogel                                                          
- Feliceni, 1962.10.18., ad.,  KOVÁTS L., nat., nr. inv. 2908/5.
                                          
Familia MEROPIDAE                                                              
Genul MEROPS                                                                        
33. MEROPS APIASTER L.                                                                                   
R- Prigorie, M- Gyurgyalag, G- Bienenfresser                                                         
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2541/198.                                                  
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2542/199.                                                    
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2543/200.    
                                                 
Familia CORACIIDAE                                                            
Genul CORACIAS                                                                
34. CORACIAS GARRULUS L.                                                                         
R- Dumbrăveancă, M- Szalakóta, G- Blauracke                                                           
- Corund, 1962.04.25., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2908/3.  
                                        
Familia UPUPIDAE                                                                   
Genul UPUPA                                                                               
35. UPUPA EPOPS L.                                                                                                       
R- Pupăză, M- Búbos banka, G- Wiedehopf                                                              
- Odorheiu Secuiesc, 1958.08.08., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2956/18.
                        
Ordinul CHARADRIIFORMES                                                                                
Familia SCOLOPACIDAE                                                        
Genul TRINGA                                                                        
36. TRINGA NEBULARIA L.                                                                                
R- Fluerar picior verde, M- Szürke cankó, G- Grünschenkel                                        
- Sângiorgiu de Mureș, nedatată, ad., nat., nr. inv. 7627/5.                                               
- Sângiorgiu de Mureș, nedatată, ad., nat., nr. inv. 7629/1.     
                                        
Ordinul PICIFORMES                                                               
Familia PICIDAE                                                                    
Genul PICUS                                                                              
37. PICUS VIRIDIS L.                                                                                           
R- Gionoaie verde, M- Zöld küllő, G- Grünspecht                                                     
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2586/208.                                                   
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2684/228.     
                                               
Genul DENDROCOPUS                                                         
38. DENDROCOPOS MAJOR L.                                                                       
R- Ciocănitoare pestriță mare, M- Nagy fakopáncs, G- Buntspecht                               
- Odorheiu Secuiesc, 1959.01.04., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2957/4.                          
- Orășeni, 1957,11,13, ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2716/255.                                     
39. DENDROCOPOS MINOR L.                                                                         
R- Ciocănitoare pestriță mică, M- Kis fakopáncs, G- Kleinspecht                             
-Odorheiu Secuiesc, 1959.01.01., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2957/5.     
                       
Ordinul PASSERIFORMES                                                 
Familia ALAUDIDAE                                                      
Genul GALERIDA                                                           
40. GALERIDA CRISTATA L.                                                                                
R- Ciocârlan, M- Búbos pacsirta, G- Haubenlerche                                                       
- Mugeni, 1958.08.23., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2709/377.                                 
- Odorheiu Secuiesc, 1956, ad., Kováts L., nat. nr. inv. 2709/243.                                       
- fără etichetă, nedatată, ad., Sándor J., nat. nr. inv. 2948/13.   
                                   
Genul LULLULA                                                                            
41. LULLULA ARBOREA L.                                                                              
R- Ciocârlie de pădure, M- Erdei  pacsirta, G- Heidelerche                                         
- fără etichetă, nedatată, ad., ♂, Sándor J., nat., nr. inv. 2957/19.         
                         
Familia HIRUNDINIDAE                                                     
Genul HIRUNDO                                                                
42. HIRUNDO RUSTICA L.                                                                                 
R-Rândunică., M- Füsti fecske, G- Rauchschwalbe                                                    
- fără etichetă, nedatată, ad., ♂, Sándor J., nat., nr. inv. 2819/273.    
                            
Familia ORIOLIDAE                                                       
Genul ORIOLUS                                                               
43. ORIOLUS ORIOLUS L.                                                                                    
R- Grangur, M- Sárgarigó, G- Pirol                                                                               
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2685/229.                                                     
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2957/22.       
                                               
Familia CORVIDAE                                                           
Genul GARRULUS                                                            
44. GARRULUS GLANDARIUS   L.                                                                  
R- Gaiță, M- Szajkó, G- Eichelhaher                                                                           
- Orășeni, 1956.12.02., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2587/209.                                        
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2713/251.                                                   
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2957/14.   
                                                      
Genul PICA                                                                        
45. PICA PICA L.                                                                                                   
R- Coțofană, M- Szarka, G- Elster                                                                                
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2908/1.                                                           
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2663/221.  
                                                   
Genul NUCIFRAGA                                                        
46. NUCIFRAGA CARYOCATACTES L.                                                         
R- Alunar, M- Fenyőszajkó, G- Tannenhäher                                                               
- Munții Harghita, 1959.07.31., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2764/259.                  
- fără etichetă, nedatată, ad., ♂, Sándor J., nat., nr. inv. 2957/21.                   
               
Genul CORVUS                                                                 
47 CORVUS MONEDULA L.                                                                               
R- Stăncuță, M- Csóka, G- Dohle                                                                                  
- Orășeni, 1956.12.02., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2662/220.                                          
- Orășeni, 1956.12.02., Kováts L., nat., nr. inv. 2714/253.                                         
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2908/23.                                                        
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2814/268.                                                     
48. CORVUS FRUGILEGUS L.                                                                            
R- Cioară de semănătură, M- Vetési varjú, G- Saatkrähe                                             
- Orășeni, 1950.12.18., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2714/252.                                   
49. CORVUS CORONE CORNIX  L.                                                           
R- Cioară grivă, M- Dolmányos varjú, G- Nebelkrähe                                                 
- Odorheiu Secuiesc, 1957.04.06., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2767/266.                           
- Orășeni, 1956.12.09., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2715/254.                                    
- fără etichetă, ad., nat., nr. inv. 2763/258.      
                                                              
Familia  PARIDAE                                                                    
Genul PARUS                                                                           
50. PARUS LUGUBRIS L.                                                                                   
R- Pițigoi de livadă, M- Füstös cinege, G- Trauermeise                                              
- Odorheiu Secuiesc, 1959.11.22., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 3075/4.                               
51. PARUS MAJOR L.                                                                                         
R- Pițigoi mare, M- Széncinege, G- Kohlmeise                                                           
- Odorheiu Secuiesc, 1957.03.11., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2708/240.                           
- Odorheiu Secuiesc, 1956.11.31., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2708/239.                          
- Odorheiu Secuiesc, 1957.01.02., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2708/241.                       
52. PARUS CAERULEUS L.                                                                              
R- Pițigoi albastru, M- Kék cinege, G- Blaumeise                                                      
- Odorheiu Secuiesc, 1957.01.17., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2765/262.                          
- Odorheiu Secuiesc, 1957.01.23., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2756/261.              
             
Familia SITTIDAE                                                                    
Genul SITTA                                                                           
53. SITTA EUROPEA L.                                                                                     
R- Ticlean, M- Csuszka, G- Kleiber                                                                             
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 3052/10.                 
                                    
Familia CINCLIDAE                                                                  
Genul CINCLUS                                                                   
54. CINCLUS CINCLUS L.                                                                                   
R- Pescărel negru, M- Vízirigó, G- Wasseramsel                                                         
- Vârșag, 1958.11.08., ad., ♀, Kováts L., nat., nr. inv. 2957/3.                                          
- Vârșag, 1958.11.08., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2908/10.                                      
- Vârșag, 1958.11.08., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2908/24.                                      
- Odorheiu Secuiesc, 1958.01.19., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2908/11.              
            
Familia TROGLODYTIDAE                                                  
Genul TROGLODYTES                                                         
55. TROGLODYTES TROGLODYTES  L.                                                          
R- Ochiul boului, M- Ökörszem, G- Zaunkönig                                                        
- fără etichetă, nedatată, ad., ♀, Sándor J., nat., nr. inv. 3053/1.                  
                 
Familia TURDIDAE                                                                  
Genul OENANTHE                                                             
56. OENANTHE OENANTHE L.                                                                         
R- Pietrar sur, M- Hantmadár, G- Steinschmätzer                                                         
- Odorheiu Secuiesc, 1958,08,07, ad., Kováts L., nat., nr. inv. 3053/6.         
                     
Genul PHOENICURUS                                                         
57. PHONICURUS PHOENICURUS L.                                                                
R- Codroș de pădure, M- Kerti rozsdafarkú, G- Gartenrotschwanz                             
- Odorheiu Secuiesc, 1957.08.27., ad., ♀, Kováts L., nat., nr. inv. 3053/12.         
                 
Genul LUSCINIA                                                                    
58. LUSCINIA MEGARHYNCHOS L.                                                              
R- Privighetoare roșcată, M- Fülemüle , G- Nachtigall                                               
- Odorheiu Secuiesc, 1958.08.13., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2957/17.                  
          
Genul Turdus                                                                              
59. TURDUS PILARIS L.                                                                                      
R- Cocoșar, M- Fenyőrigó, G- Wacholderdrossel                                                         
- fără etichetă, nedatată, ad., Sándor J., nat., nr. inv. 3053/3.                                       
60. TURDUS MERULA L.                                                                                   
R- Mierlă, M- Fekete rigó, G- Amsel                                                                           
- Odorheiu Secuiesc, 1958.11.02., ad., ♀, Kováts L., nat., nr. inv. 3053/2.                             
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2956/16.                                                        
61. TURDUS VISCIVORUS L.                                                                             
R- Sturz de vîsc, M- Léprigó, G- Misteldrossel                                                          
- Odorheiu Secuiesc, 1962.03.18., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2956/17.                       
62. TURDUS PHILOMELOS L.                                                                           
R- Sturz cîntător, M- Énekes rigó, G- Singdrossel                                                        
- fără etichetă, nedatată, ad., Sándor J., nat., nr. inv. 3075/1.                            
              
Familia SILVIIDAE                                                                  
Genul SYLVIA                                                                       
63. SYLVIA BORIN L.                                                                                            
R- Silvie de zăvoi, M- Kerti poszáta, G- Gartengrasmücke                                          
- fără etichetă, nedatată, ad., ♀, Sándor J., nat., nr. inv. 2956/14.                                                
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 3052/5.                                                        
64. SYLVIA CURRUCA L.                                                                                 
R- Silvie mică, M- Kis poszáta, G- Klappergrasmücke                                               
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 3052/7.                                                       
65. PHYLLOSCOPUS TROCHILUS L.                                                                
R- Pitulice fluerătoare, M- Fitisz füzike, G- Fitis.                                                        
- fără etichetă, nedatată, ad., ♂, nat., nr. inv. 3052/8.                                                      
66. PHYLLOSCOPUS SIBILATRIX L.                                                                
R- Pitulice sfârâitoare, M- Sisegő füzike, G -  Waldlaubsänger                                                               
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 3075/3.
                                                    
Genul REGULUS                                                                         
67. REGULUS REGULUS L.                                                                              
R- Aușel cu cap galben, M- Sárgafejû királyka, G- Wintergoldhänchen                     
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 3052/2.                                                                
68. REGULUS IGNICAPILLUS L.                                                                        
R- Aușel sprâncenat, M- Tüzesfejû királyka, G- Sommergoldhänchen                            
- fără etichetă, nedatată, ad., ♂, Sándor J., nat., nr. inv. 3053/14.                            
          
Familia MUSCICAPIDAE                                                       
Genul MUSCICAPA                                                               
69. MUSCICAPA STRIATA L.                                                                               
R- Muscar sur, M- Szürke légykapó, G- Grauschnäpper                                                 
- Odorheiu Secuiesc, 1985.08.07., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2957/20.              
               
Familia MOTACILLIDAE                                                    
Genul MOTACILLA                                                            
70. MOTACILLA ALBA L.                                                                                   
R- Cadobatura albă, M- Barázdabillegető, G- Bachstelze                                         
- fără etichetă, nedatată, ad., Sándor J., nat., nr. inv. 3013/10.        
                             
Familia BOMBYCILLIDAE                                                   
Genul BOMBYCILLA                                                          
71. BOMBYCILLA GARRULUS L.                                                                    
R- Mătăsar, M- Csonttollú, G- Seidenschwanz                                                          
- Odorheiu Secuiesc, 1958.04.18., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2706/237.                          
- Odorheiu Secuiesc, 1955, ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2706/236.                                    
- Odorheiu Secuiesc, 1955, ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2908/22.                                        
- Odorheiu Secuiesc, 1958.11.30., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2908/21.        
                   
Familia LANIIDAE                                                                  
Genul LANIUS                                                                     
72. LANIUS COLLURIO   L.                                                                              
R-  Sfrâncioc roșiatic, M- Tövisszúró gébics, G- Neuntöter                                       
- Odorheiu Secuiesc, 1958.08.07., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2957/15,                              
- fără etichetă, nedatată, Sándor J., nat., nr. inv. 2948/15.                                            
73. LANIUS SENATOR L.                                                                                   
R- Sfrâncioc cu cap roșu, M- Vörösfejû gébics, G- Rotkopfwürger                                         
- fără etichetă, nedatată, ad., Sándor J., nat., nr. inv. 2948/14.                                     
74. LANIUS EXCUBITOR L.                                                                               
R- Sfrâncioc mare, M- Nagy őrgébics, G- Raubwürger                                               
- Sângiorgiu de Mureș, nedatată, ad, nat., nr. inv. 7627/4.                                          
- Odorheiu Secuiesc, 1958.08.22., ad., ♀,  Kováts L., nat., nr. inv. 2762/257.                     
- Odorheiu Secuiesc, 1959.01.01., ad., ♂, nat., Kováts L., nr. inv. 2908/16.                         
- Subcetate-Zetea, 1952.11.05., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2710/244.                      
- Vârșag, 1958.11.02., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2957/18.                                         
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2908/18.                                  
                   
Familia STURNIDAE                                                             
Genul STURNUS                                                                       
75. STURNUS VULGARIS L.                                                                               
R- Graur, M- Seregély, G- Star                                                                                     
- Odorheiu Secuiesc, 1959.04.04., ad., ♂,  Kováts L., nat., nr. inv. 3052/3.                           
- Odorheiu Secuiesc, 1957,03,07, ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 3052/4.                            
- fără etichetă, nedatată. ad., Kováts L., nat., nr. inv. 3052/6.                                 
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2537/194.                                                     
- fără etichetă, nedatată, ad., ♀, Sándor J., nat. nr. inv. 2956/15.                                  
- fără etichetă, nedatată, ad., Sándor J., nat., nr. inv. 2659/217.                          
        
Familia PASSERIDAE                                                           
Genul PASSER                                                                 
76. PASSER DOMESTICUS L.                                                                               
R- Vrabie de casă, M- Házi veréb, G- Haussperling                                                     
- Vlăhița, 1956.12.17., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2712/248.                                   
- Odorheiu Secuiesc, 1957.01.26., ad., ♀, Kováts L., nat., nr. inv. 2712/250.                     
- Odorheiu Secuiesc, 1957.01.26., ad., ♀, Kováts L., nat., nr. inv. 2712/249.                      
77. PASSER MONTANUS L.                                                                                
R- Vrabie de cîmp, M- Mezei veréb, G- Feldsperling                                                    
- Odorheiu Secuiesc, 1957.03.07., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2711/46.                              
- Odorheiu Secuiesc, 1957.03.07., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2711/47.                           
- Odorheiu Secuiesc, 1957.03.07., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2711/245.                             
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2956/13.                                                         
78. PASSER  MONTANUS /L./ forma ALBINA.                                                     
R- Vrabie albă, M- Fehér veréb
- Dobeni, 1962.10.18., ad., ♀, Kováts L., nat., nr. inv. 3075/6.   
                                
Familia FRINGILLIDAE                                                            
Genul FRINGILLA                                                                    
79. FRINGILLA COELEBS L.                                                                               
R- Cinteză, M- Erdeipinty,  G- Buchfink                                                                       
- Munții Harghita, 1958.07.25., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2948/11.                     
80. FRINGILLA MONTIFRINGILLA  L.                                                             
R- Cinteză de iarnă, M- Téli pinty, G- Bergfink
- Lueta, 1962.01.14., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2948/12.                                        
- Odorheiu Secuiesc, 1957.12.06., ad., ♀, Kováts L., nat., nr. inv. 2957/9.                            
- Odorheiu Secuiesc, 1957.01.22., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2957/13.                        
- Odorheiu Secuiesc, 1952.11.03., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2957/12.                        
- Sângiorgiu de Mureș, nedatată, ad., ♀, nat., nr. inv. 7627/7.                     
                    
Genul CARDUELIS                                                                 
81. CARDUELIS SPINUS L.                                                                                 
R- Scatiu, M- Csíz, G- Zeisig                                                                                       
- Odorheiu Secuiesc, 1958.12.20., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2957/2.                                
- Odorheiu Secuiesc, 1958.01.23., ad., ♀, Kováts L., nat., nr. inv. 2948/5.                            
82. CARDUELIS CARDUELIS L.                                                                       
R- Sticlete, M- Tengelic, G- Stieglitz                                                                          
- Odorheiu Secuiesc, 1958.03.05., ad., ♀, Kováts L., nat., nr. inv. 2908/13.                         
- Odorheiu Secuiesc, 1958.03.06., ad., ♀, Kováts L., nat., nr. inv. 2948/2.                             
- Odorheiu Secuiesc, 1958.03.06., ad., ♂, Kováts L., nat., nr. inv. 2948/1.                          
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2948/3.                                                        
83. CARDUELIS CANNABINA L.                                                                      
R- Cânepar, M- Kenderike, G- Hänfling                                                                        
- Odorheiu Secuiesc, 1957.12.01., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2908/12.                               
84. CARDUELIS FLAMMEA L.                                                                          
R- Inăriță, M- Zsezse, G- Birkenzeisig                                                                         
- fără etichetă, nedatată, ad., ♂, Sándor J., nat., nr. inv. 2957/1.                                   
- fără etichetă, nedatată, ad., ♂, Sándor J., nat., nr. inv. 2948/4.                        
           
Genul LOXIA                                                                            
85. LOXIA CURVIROSTRA L.                                                                           
R- Forfecuță, M- Keresztcsőrû, G- Fichtenkreuzschnabel                                                
-  Munții Harghita, 1958.07.25., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2967/16.          
                    
Genul PYRRHULA                                                                          
86. PYRRHULA PYRRHULA L.                                                                                     
R- Mugurar, M- Süvöltő, G- Gimpel                                                                             
- Odorheiu Secuiesc, 1956, ad., Kováts L., nat., nr. inv. 3075/5.                                         
- fără etichetă, nedatată, ad., ♂, Sándor J., nat., nr. inv. 3053/11.                             
        
Genul COCCOTHRAUSTES                                                                    
87. COCCOTHRAUSTES  COCCPTHRAUSTES L.                                            
R- Botgros, M- Meggyvágó, G- Kernbeisser                                                               
- Odorheiu Secuiesc, 1958.11.30., ad.,Kováts L., nat., nr. inv. 2908/25.                   
             
Familia EMBERIZIDAE                                                        
Genul EMBERIZA                                                               
88. EMBERIZA CITRINELA L.                                                                            
R- Presură galbenă, M- Citromsármány,  G- Goldammer                                            
- Odorheiu Secuiesc, 1958.01.09., ad., ♀, Kováts L., nat., nr. inv. 2957/6.                            
- Orășeni, 1950.01.12., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2820/274.                                      
- Mugeni, 1958.07.22., ad., Kováts L., nat., nr. inv. 2957/7.                                        
- fără etichetă, nedatată, ad., nat., nr. inv. 2948/6.                                             
           
                                   III. LISTA      LOCALITĂȚILOR                                            
1. Corund (Korond) , com. /HR/ - jud. Harghita.                                                                             
2. Dănești (Csíkdánfalva), com. /HR/ - jud. Harghita.                                                                           
3. Dobeni (Székelydobó), sat com. Mugeni (Bögöz)/HR/ - jud. Harghita.                                                        
4. Feliceni (Felsőboldogfalva), com. /HR/ - jud. Harghita.                                                                           
5. Munții Harghita (Hargita hegység)/HR/ - jud. Harghita.                                                                        
6. Lueta (Lövéte), com. /HR/ - jud. Harghita.                                                                                
7. Munții Gurghiului (Görgényi havasok) /MS/ - jud. Mureș.                                                                          
8. Mugeni (Bögöz), com. /HR/ - jud. Harghita.                                                                            
9. Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely), /HR/ - jud. Harghita.                                                                   
10. Păltiniș (x), sat. com. Lupeni (Farkaslaka), /HR/ - jud. Harghita.                                                       
11. Petreni (Homoródszentpéter), sat com. Mărtiniș (Homoródszentmárton)/HR/ - jud. Harghita.   
12. Sâmbătești (Szombatfalva)/  Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely)/HR/ - jud. Harghita.       
13. Sângeorgiu de Mureș (Marosszentgyörgy)/MS/ - jud. Mureș.  
14. Tăureni (Bikafalva), sat com. Feliceni (Felsőboldogfalva)/HR/ - jud. Harghita              
15. Valea Rece (Hidegség), sat com. Lunca de Jos (Gyimesközéplok) /HR/ - jud. Harghita.
16. Vlăhița (Szentegyházasfalu) /HR/ - jud. Harghita.
17. Vârșag (Székelyvarság), sat com. Dealu (Oroszhegy) /HR/ - jud. Harghita. 
18. Zetea (Zetelaka), com. /HR/ - jud. Harghita.                                                                             
 
                                  PREZENTARE  SISTEMATICĂ  A  COLECȚIEI.                       

 1. Gavia arctica / Linnaeus, 1758/, - Sarki búvár                                                        
 2. Tachybaptus ruficollis /Linnaeus/ - Kis vöcsök                                                         
 3. Podiceps nigricollis /Linnaeus/ - Feketenyakú vöcsök                                              
 4. Podiceps griseigena   /Linnaeus/ - Vörösnyakú vöcsök                                            
 5. Ardea purpurea /Linnaeus, 1766/ - Vörös gém                                                         
 6. Nycticorax nycticorax / Linnaeus, 1758/ - Bakcsó                                                          
 7. Ciconia ciconia /Linnaeus, 1758/ - Fehér gólya                                                     
 8. Ciconia nigra / Linnaeus, 1758/ - Fekete gólya                                                       
 9. Anas querquedula /Linnaeus,1758/ - Böjti rece                                                      
 10. Tetrao urogallus /Linnaeus/ - Siketfajd                                                                      
 11. Bonasia bonasia /Linnaeus, 1758/ - Császármadár                                                
 12. Perdix perdix /Linnaeus, 1758/ - Fogoly                                                                 
 13. Phasianus colchicus / Linnaeus, 1758/ - Fácán                                                       
 14. Pavo cristatus /Linnaeus/ - Páva                                                                            
 15. Accipiter gentilis /Linnaeus, 1758/ - Héja                                                             
 16. Accipiter nisus /Linnaeus, 1758/ - Karvaly                                                             
 17. Buteo buteo /Linnaeus, 1758/ - Egerészölyv                                                          
 18. Buteo lagopus / Linnaeus/ - Gatyás ölyv                                                              
 19. Aquila chrysaetos /Linnaeus. 1758/ - Szirti sas                                                     
 20. Falco peregrinus /Linnaeus/ - Vándorsólyom                                                         
 21. Falco subbuteo /Linnaeus, 1758/ - Kabasólyom                                                    
 22. Falco tinnunculus /Linnaeus, 1758/ - Vörös vércse                                               
 23. Porzana porzana /Linnaeus, 1766/ - Pettyes vízicsibe                                           
 24. Gallinula chloropus /Linnaeus, 1758/ - Vízityúk                                                  
 25. Cuculus canorus /Linnaeus, 1758/ - Kakukk                                                         
 26. Bubo bubo /Linnaeus, 1758/ - Uhu                                                                        
 27. Asio flammeus /Linnaeus/ - Réti fülesbagoly                                                          
 28. Athene noctua /Linnaeus/ - Kuvik                                                                           
 29. Strix aluco /Linnaeus, 1758/ - Macskabagoly                                                          
 30. Strix uralensis /Linnaeus/ - Uráli bagoly                                                                  
 31. Tyto alba /Linnaeus/ - Gyöngybagoly                                                                      
 32. Alcedo atthis /Linnaeus, 1758/ - Jégmadar                                                              
 33. Merops apiaster / Linnaeus, 1758/ - Gyurgyalag                                                    
 34. Coracias garrulus /Linnaeus, 1758/ - Szalakóta                                                    
 35. Upupa epops /Linnaeus, 1758/ - Búbosbanka                                                         
 36. Tringa nebularia /Linnaeus/ - Szürke cankó                                                         
 37. Picus viridis /Linnaeus, 1758/ - Zöld küllő                                                                    
 38. Dendrocopos major /Linnaeus, 1758/ - Nagy fakopáncs                                        
 39. Dendrocopos minor /Linnaeus, 1758/ -Kis fakopáncs                                             
 40. Galerida cristata /Linnaeus, 1758/ - Búbospacsirta                                                
 41. Lullula arborea /Linnaeus, 1758/ - Erdei pacsirta                                                  
 42. Hirundo rustica /Linnaeus, 1758/ - Füsti fecske                                                     
 43. Oriolus oriolus /Linnaeus, 1758/ - Sárgarigó                                                        
 44. Garrulus glandarius /Linnaeus, 1758/ - Szajkó                                                     
 45. Pica pica /Linnaeus, 1758/ - Szarka                                                                          
 46. Nucifraga caryocatactes  /Linnaeus, 1758/ - Fenyőszajkó                                      
 47. Corvus monedula /Linnaeus, 1758/ - Csóka                                                                   
 48. Corvus frugilegus /Linnaeus, 1758/ - Vetési varjú                                                 
 49. Corvus corone cornix /Linnaeus, 1758/ - Dolmányos varjú                                    
 50. Parus lugubris  /Linnaeus/ - Füstös cinege                                                             
 51. Parus major /Linnaeus, 1758/ - Széncinege                                                       
 52. Parus caeruleus /Linnaeus,  1758/ - Kék cinege                                                      
 53. Sitta  europaea /Linnaeus, 1758/ - Csuszka                                                              
 54. Cinclus cinclus /Linnaeus, 1758/ - Vízirigó                                                               
 55. Troglodytes troglodytes /Linnaeus, 1758/ - Ökörszem                                          
 56. Oenanthe oenanthe / Linnaeus, 1758/ - Hantmadár                                               
 57. Phoenicurus phoenicurus /Linnaeus, 1758/ - Kerti  rozsdafarkú                          
 58. Luscinia megarhynchos /Linnaeus/ - Fülemüle                                                     
 59. Turdus pilaris /Linnaeus,1758/ - Fenyőrigó                                                             
 60. Turdus merula /Linnaeus, 1758/ - Fekete rigó                                                       
 61. Turdus viscivorus /Linnaeus, 1758/ - Léprigó                                                         
 62. Turdus philomelos /Linnaeus/ - Énekes  rigó                                                          
 63. Sylvia borin /Linnaeus/ - Kerti poszáta                                                                 
 64. Sylvia curruca  /Linnaeus, 1758/ - Kis poszáta                                                      
 65. Phylloscopus trochilus /Linnaeus, 1758/ - Fitiszfüzike                                         
 66. Phylloscopus sibilatrix /Linnaeus/ - Sisegő füzike                                                    
 67. Regulus regulus /Linnaeus, 1758/ - Sárgafejû királyka                                                  
 68. Regulus ignicapillus / Linnaeus/ - Tüzesfejû királyka                                               
 69. Muscicapa striata /Linnaeus/ - Szürke légykapó                                                    
 70. Motacilla alba /Linnaeus, 1758/ - Barázdabillegető                                                      
 71. Bombycilla garrulus /Linnaeus, 1758/ - Csonttollú                                              
 72. Lanius collurio /Linnaeus, 1758/ - Tövisszúró gébics                                            
 73. Lanius senator /Linnaeus, 1758/ - Vörösfejû gébics                                               
 74. Lanius excubitor /Linnaeus, 1758/ - Nagy őrgébics                                                  
 75. Sturnus vulgaris /Linnaeus, 1758/ - Seregély                                                         
 76. Passer domesticus /Linnaeus, 1758/ - Házi veréb                                                         
 77. Passer montanus /Linnaeus, 1758/ - Mezei veréb                                                
 78. Passer montanus  f. albinism   - Albinó mezei veréb                                             
 79. Fringilla coelebs /Linnaeus, 1758/ - Erdei pinty                                                   
 80. Frengilla montifringilla /Linnaeus, 1758/ - Fenyőpinty                                        
 81. Carduelis spinus /Linnaeus, 1758/ - Csíz                                                                
 82. Carduelis carduelis /Linnaeus, 1758/ - Tengelic                                                               
 83. Carduelis cannabina / Linnaeus, 1758/ - Kenderike                                              
 84. Carduelis flammea /Linnaeus, 1758/ - Zsezse                                                         
 85. Loxia curvirostra / Linnaeus, 1758/ - Keresztcsőrû                                                   
 86. Pyrrhula pyrrhula / Linnaeus,1758/ - Süvöltő                                                       
 87. Coccothraustes coccothraustes /Linnaeus, 1758// - Meggyvágó                             
 88. Emberiza citrinella / Linnaeus, 1758/ - Citromsármány                                            

BIBLIOGRAFIE                                                                             

KOVÁTS L. (1963): Udvarhely rajon madártani adatai / 1860- 1963/ . Vertebrata Hungarica. Mus. Hist. Nat. Hung. VI. 1-2 sz.                                                                      
KOVÁTS L. (?): Date ornitologice din depresiunea Baraolt. Revista  Muzeelor VII. 6.             
KOVÁTS L.  (1975): Observații ornitologice în zona sărăturilor de la Sînpaul de pe Valea Homorodului Mare. Tibiscus.                                                                  
KOVÁTS L. (?): A világ madarai.  In: R. Polis, Alan Greensmith -.                                        
BÉCZY T. L. (?): Catalogul sistematic al colecției de păsări a Muzeului din Oradea.      
MUNTEANU D. (1999): Păsări din Romania și Europa. Determinator ilustrat.                 
DIMITRIE R. (1983): Mic atlas ornitologic.  Păsările lumii.                                          
LINȚIA D. (1954): Păsările din R.P.R. , vol. II.                                                               
LINȚIA D. (1955): Păsările din R.P.R., vol. III.                                                                
KELEMEN A. (1978): Madaras könyv. București.                                                         

Muzeul Haáz Rezső, Odorheiu Secuiesc, județul Harghita 

 

Résumé:  Le catalogue sistematique de la collection d’oiseaux du Musée Haáz Rezső d’Odorheiu Secuiesc (Roumanie).
À la base du dépouillement et la publication des données de la collection d’oiseaux du Musée Haáz Rezső d’Odorheiu Secuiesc se trouvent deux considérents: 1. les musées ont le devoir de publier et de mettre en valeur le patrimoine accumulé au long des années en collections - quelle que soit leur nature - par la formation des catalogues systématiques; 2. les ornithologistes attendent l’apparition de ces catalogues pour les utiliser dans la rédaction des volumes suivants de la faune ailée, faisant partie de la serie La Faune de la Roumanie. Parmi tous les vertébrés de la Terre les oiseaux constituent le groupe le plus riche en espèces. Apparus il y a quelques centaines de millions d’années des aïeux reptiliens, ils ont evolué sans cesse, occupant toute la surface de la planète, fait qui a eu pour résultat une grande diversité de leurs formes d’adaptation. Cette réalisation biologique grandiose a été possible grâce à deux traits caractéristiques essentiels de la Classe des Oiseaux, notamment:  la capacité de vol  et la homeothermie. Ceux-ci ont contribué à l’adaptation des oiseaux aux plus divers modes d’alimentation et à l’expansion de plus de 8.600 espèces d’oiseaux qui existent d’une façon permanente ou temporaire dans notre pays.
En ce qui concerne le catalogue présent, il faut mentionner que la plupart des oiseaux présentés ont été collectionnés dans les localités du département Harghita, et quelques exemplaires dans le département Mureș. De nos jours dans certains de ces zones se trouvent des agglomérations habitées, usines, chantiers, écoles etc. apparus à la suite de l’activité humaine qui a changé tout à fait l’habitat naturel. C’est pourquoi la conservation des collections dans des conditions optimales, leur étude et la publication des données afin de les rendre accessibles à tous qui s'y intéressent, constitue un devoir important des musées. De nos jours le nombre de ceux qui désirent déchiffrer les secrets de la nature est de plus en plus grand, et il leur appartient d’étudier et de connaître la nature pour transmettre aux générations à venir un riche matériel scientifique bien conservé et interprété. Toute une série d’espèces d’oiseaux, vivant autrefois dans un grand nombre sur le territoire de notre pays , comme Aegius monachus, Gypaetus barbatus etc., ont disparu de la faune ailée de la Roumanie, tandis que d’autres comme Tyto alba, Aquila chrysaetos sont en cours de disparition. Ce que la nature n’a pas réussi à garder, c’est nous qui devons le conserver dans les collections des musées, pour mieux connaître l’histoire de la vie sur la plan ète que nous habitons.
En ce qui suit je parlerai de la collection d’oiseaux qui sera présentée dans ce catalogue. Elle comprend un nombre de 61 genres et 89 espèces d’oiseaux représentés en somme par 172 préparations. La plus grande partie de ce matériel a été collectionnée et préparée par dr. Kováts Lajos, le reste par Sándor János, existant pourtant quelques exemplaires non datés et sans étiquettes. La collection sert deux objectifs bien définis: a. les pièces naturalisées représentent un materiel illustratif pour les expositions futures; b. le matériel entier constitue une base de documentation pour l’étude des oiseaux. Le matériel exposé doit illustrer aux visiteurs la richesse et la valeur de la faune ailée de notre région, en dehors de ça , il doit attirer l’attention aux problèmes immédiats et urgents de la protection du milieu local et de l’environnement naturel. Le nom roumain des oiseaux est accompagné par les dénominations populaires en hongrois et allemand - là où c’était possible. La succession des données pour chaque exemplaire qui appartient à une espèce est la suivante: le lieu de la collection, la date de la collection, le genre de l'exemplaire, son âge, le nom du collectionneur, la modalité de la préparation , le numéro d’inventaire sous lequel il est enregistré dans la collection. Les abréviations utilisées dans le catalogue sont : R - dénomination populaire de l’oiseau en roumain; M - dénomination populaire de l’oiseau en hongrois; G - dénomination populaire de l’oiseau en allemand, nat - oiseau naturalisé; ad. - oiseau adulte; ♀ - femelle; ♂ - mâle; juv. – juvénile; nr. inv. - numéro d’inventaire. À la fin du catalogue le lecteur trouvera la liste alphabétique des  lieux de collection des oiseaux. À mesure que la collection va s’enrichir, après une certaine période, le catalogue sera complété avec toutes les données des nouveaux matériels qui entreront dans la collection de nature du musée.

ACTA Siculica 2005/1 (a Délkeleti Intézet és a Digital Studio periodikája)