BARTÓK Botond

A délkelet-erdélyi késő eneolitikum leleteinek katalógusa

(A katalógusról)

Az elmúlt három évtized délkelet-erdélyi kutatásai viszonylag gazdag adatbázist szolgáltattak a késő eneolitikum kutatói számára, de a feltárt anyag nagy része inkább szórványlelet vagy más, korábbi vagy egykorú települések leletanyagának képezi részét. Ugyanakkor a régión belül is nagy különbség mutatkozik, úgy az egyes zónák kutatottságának, mint a feltárt anyag tudományos feldolgozásának tekintetében. A katalógus összegezi az eddigi kutatási eredményeket, a biztosan azonosítható lelőhelyek mellett megemlítve mindazokat a szórványleleteket is, amelyek, bár bizonytalanok, de az ismert analógiák alapján sorolhatóak a késő eneolitikumba. A katalógus ábécésorrendben, műveltségekre, valamint településekre, eszközökre és más használati tárgyakra lebontva mutatja be a szakirodalomból ismert leletanyagot.


 
   
Székely Nemzeti Múzeum 1875 -2000, (C) Délkeleti Intézet, Digital Studio,
www.szekelyfoldert.info :: Székely Elektronikus Könyvtár
design: Digital Studio
Erdélyi Top10 | relatio.ro - Az információ