DEMETER Lajos

A sepsiszentkirályi református temető és régi sírkövei

(Kivonat)

A dolgozat a sepsiszentkirályi református temető 1973. szeptemberi felmérését tartalmazza. Az elmúlt huszonöt év alatt a régi sírkövek száma egyharmadára csökkent, sokuk kidőlt, ami még áll, annak is legtöbbje olvashatatlan, a feliratok és faragványaik nagy része lemállott. 1973-ban összesen 101 sírkövet találtunk. Közülük 54-et rajzoltunk le, míg kettőnek csak díszítőmotívumát örökítettük meg.
A lerajzolt 54 sírkőből 47 volt 19. századi, 7 pedig a századunk elejéről való. Előbbiek közül 20-at lehetett egészen, 13-at részben kiolvasni. Összesen 9 sírkövön találtunk verses feliratot. 
   
Székely Nemzeti Múzeum 1875 -2000, (C) Délkeleti Intézet, Digital Studio,
www.szekelyfoldert.info :: Székely Elektronikus Könyvtár
design: Digital Studio
Erdélyi Top10 | relatio.ro - Az információ