Gáll Ervin

A honfoglaló magyar temetkezési szokások Erdélyben

(Kivonat)

A dolgozat a honfoglaló magyarok erdélyi temetkezési szokásainak elemzését, részletes bemutatását célozza, rendszerezést és a párhuzamok tisztázását, hogy a kutatott temetok adatai az egész Kárpát-medence szintjén egybevethetoekké váljanak. Következtetése, hogy e kultúra ugyanolyan volt (ha nem is annyira gazdag) Erdélyben, mint a Felso-Tisza vidéke, a Kis-Alföld, a Dunántúl stb. honfoglalóié. A jellegzetes „sztyeppei” vonásokat hordozó temetkezési szokások, szerkezet, leletanyag megegyezése a többi Kárpát-medencei honfoglaláskori temetoével megerosíti a Horedt- féle „Kolozsvári-Gombási” csoportnak, mint független régészeti kultúra feltevésének képtelenségét. Ha akadnak is regionális eltérések, a 10. században a Kárpát-medencében egy nagyrészt egységes kultúra jelenik meg, a Kis-Alföld legnyugatibb pontjától egészen Kelet-Erdélyig.


 
   
Székely Nemzeti Múzeum 1875 -2000, (C) Délkeleti Intézet, Digital Studio,
www.szekelyfoldert.info :: Székely Elektronikus Könyvtár
design: Digital Studio
Erdélyi Top10 | relatio.ro - Az információ