M. HUBBES Éva

Bod Péter egykori könyvtára és annak maradékai Székelyudvarhelyen

(Kivonat)

A szerző a lelkész, író és tudós Bod Péter (1712--1769) könyvtárának a korai megalapozásával, majd kiteljesítésének a módozataival foglalkozik, önéletírása, levelei és a könyvekben fellelhető possessori bejegyzések alapján. A Bod Péter halála után szétszóródott könyvtár nyomon követhető darabjainak a sorsát, különösképpen a székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtárban őrzötteket veszi számba. A dolgozat előadásként rövidített formájában elhangzott Olthévízen 1999. 07. 09-én, az ottani református egyházközség hármas ünnepére szervezett ülésszakon, és megjelent az Udvarhelyi Híradó Kalendárium 2000 (Székelyudvarhely, 1999) 110--116. oldalain. 
   
Székely Nemzeti Múzeum 1875 -2000, (C) Délkeleti Intézet, Digital Studio,
www.szekelyfoldert.info :: Székely Elektronikus Könyvtár
design: Digital Studio
Erdélyi Top10 | relatio.ro - Az információ