OLÁH Sándor

Erőforrások kisajátítása a Homoród-mentén, 1949--1962

(Kivonat)

A negyvenes évek végén az élet minden területére betörő totális hatalom a társadalom tervszerű, gyors átalakítására törekedett. Uralmának megteremtésére új politikai-gazdasági intézményrendszert hozott létre. A politikai vezetés az átalakítás egyik legfontosabb dimenziójának a tulajdonviszonyok megváltoztatását tekintette: az osztályuralom egyenlő a javak szisztematikus eltulajdonításával. A dolgozat az erőforrásokkal való gazdálkodási gyakorlat hatalmi kisajátítását vizsgálja, azokat az új integrációs sémákat kutatja, amelyek a gazdasági szférában -- az erdő- és legelőhasználatban, munkaerő gazdálkodásban -- a két Homoród mente falvainak mindennapi életében érvényesültek. A dolgozat egy átfogóbb munka fejezete, és mint ilyen, a csíkszeredai KAM--RAKK egy jelenkor-kutatási programjának eredménye. 
   
Székely Nemzeti Múzeum 1875 -2000, (C) Délkeleti Intézet, Digital Studio,
www.szekelyfoldert.info :: Székely Elektronikus Könyvtár
design: Digital Studio
Erdélyi Top10 | relatio.ro - Az információ