ROZNER István

Adatok Erdély poloska faunájához
(Insecta: Heteroptera)

(Bevezető)

A Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Rovartani Társaság és a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum kutatói az utóbbi évtizedben rendszeres rovargyűjtéseket folytattak Erdélyben. A gyűjtések érintették a Partium és a Bánság egyes részeit is. Jelen közlemény tartalmazza a gyűjtések során befogott poloska fajok (Insecta: Heteroptera) lelőhely adatait, és néhány korábbi gyűjtési adatot. A fajlista 17 poloska család 105 nemének és 154 fajának adatait tartalmazza. A fajlistában megtalálható az egyes fajok állatföldrajzi besorolása, az erdélyi elterjedésükre és gyakoriságukra vonatkozó jellemzésük. Külön rész foglalkozik a vizsgált területek állatföldrajzi összetételének elemzésével és az egyes elterjedési típusok kördiagramban történő százalékos megjelenítésével. 
   
Székely Nemzeti Múzeum 1875 -2000, (C) Délkeleti Intézet, Digital Studio,
www.szekelyfoldert.info :: Székely Elektronikus Könyvtár
design: Digital Studio
Erdélyi Top10 | relatio.ro - Az információ