ACTA -- 2000/I (ALUTA XXIV, ACTA HARGITENSIA VII)
A Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum Évkönyve
Sepsiszentgyörgy--Csíkszereda

:: TERMÉSZETTUDOMÁNY

LÁSZLÓ Attila:
Adatok a Dél-Hargita és környéke ősföldrajzi rekonstrukciójához a pontuszi emelet végétől a pliocén befejező szakaszáig

GHIURCA, Virgil:
A Déva--Zám szoros térségének gemológiai tartalékai
KOCS Irén:
Dr. Pázmány Dénes (1931--1997) gyűjteménye a Székely Nemzeti Múzeumban
ROZNER István:
Adatok Erdély poloska faunájához (Insecta: Heteroptera)
OROSZ András:
Adatok Torockó és környéke kabóca faunájának (Homoptera: Auchenorrhyncha) ismeretéhez
KOVÁCS Zoltán, KOVÁCS Sándor:
A “Diószeghy László” lepkegyűjtemény (Székely Nemzeti Múzeum) Gelechiidae anyagának katalógusa)
BARTI Levente, KOVÁCS István:
A málnásfürdői mofetták gerinces-áldozatainak jegyzéke (1999. február 28. -- 2000. szeptember 18.)
:: RÉGÉSZET
BARTÓK Botond:
Délkelet-Erdély késő eneolitikumi műveltségei
BARTÓK Botond :
A délkelet-erdélyi késő eneolitikum leleteinek katalógusa

SZÉKELY Zsolt:
Boian-kultúra kerámiája Bardocon (Kovászna megye)

SZÉKELY Zsolt:
A bodrogkeresztúri kultúrához tartozó leletek Bibarcfalván
DÉNES István:
Székelyföldi töltésvonulatok 1.
BORDI Zs. Loránd:
Előzetes jelentés a Székely Nemzeti Múzeum két 2000. évi régészeti kutatásáról
:: NEKROLÓG

Székely Zoltán (1912--2000)

Ferenczi István (1921--2000)

:: TÖRTÉNELEM
PAKUCS Mária :
Egy székely nemes, IV. Lázár István végrendelete (Erdélyi testamentumok 2.)

FERENCZI Géza :
Bod Péter és a székely rovásírás

M. HUBBES Éva:
Bod Péter egykori könyvtára és annak maradékai Székelyudvarhelyen

ALBERT Ernő, BOÉR Laura:
A Háromszéket megszálló cári csapatok irataiból, 1849. aug. 26. -- szept. 4.

BERÉNYI Zsuzsanna Ágnes:
Székelyudvarhelyi szabadkőműves iratok, 1913--17

JÓZSEF Álmos:
Levelek és egyéb írott emlékek az első világháborúból

OLÁH Sándor:
Erőforrások kisajátítása a Homoród-mentén, 1949--1962

:: MÚZEUM

KOVÁCS Kázmér:
Történelmi műemlékek és értékelési szempontok

DEMETER Lajos:
A sepsiszentkirályi református temető és régi sírkövei 
Nicolae MOLDOVAN:
Az előpataki zsidó temető
BÁLINTH Gyula:
A “Kontaktövezet” program adatfelvételének demográfiai értékelése négy Kovászna, illetve Brassó megyei településre

MAGYAROSI Sándor:
Cigány betelepedés egy barcasági faluba (Krizba)

 
   
Székely Nemzeti Múzeum 1875 -2000, (C) Délkeleti Intézet, Digital Studio,
www.szekelyfoldert.info :: Székely Elektronikus Könyvtár
design: Digital Studio
Erdélyi Top10 | relatio.ro - Az információ