Aluta 1971 (III), Muzeul Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgyi Múzeum, red. resp. - fel. sz.: Székely Zoltán, membri - tagok: Árvay József, Jecza Tibor, Kovács Sándor, Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgy (Tip.: Într. poligrafică Braşov), 1971, 610 o.+5 lep.,

benne: Király Károly, Judeţul Covasna la a 50-a aniversare a creării Partidului Comunist Român, 3--17, Koós János, Activitatea P.C.R. pentru întărirea unităţii frăţeşti între poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare, 19--27, Vajda Lajos, A politikai, ideológiai és szervezeti tisztázódás folyamatáról az erdélyi munkásszervezetekben a Szocialista Pártnak Kommunista Párttá való átalakításáért (1918--1921), 29--59, Gazda László, A sepsiszentgyörgyi textilmunkások 1929. évi sztrájkja, 61--67, Mîndrea, Ioan; Miklós, Ştefan, Conflictele colective de muncă de la fabrica de ţesături şi industrie casnică “Henry Klinger”, din oraşul Sf. Gheorghe, din anii 1931 şi 1932, 69--77, Árvay József, A komandói faipari munkások 1936. évi sztrájkja, 79--85, Cserey Zoltán, Kozák Albert, Adatok az 1945-ös földreformhoz Háromszék megyében, 87--96, Mitrea, Bucur, Reconsiderări istorice. Tezaurul de la Prejmer şi pătrunderea economică romană republicană în estul Daciei, 97--117, Nestor, Ion, Sfîrşitul lumii antice şi “barbarii”, 119--127, Székely, Zoltán, Slavii şi populaţia băştinaşă în sud-estul Transilvaniei, 129--139, Székely, Zoltán, Unele probleme ale cercetării epocii feudale timpurii în sud-estul Transilvaniei (sec. X--XIII, 141--165+1 lep., Zaharia, Eugenia, Importanţa arheologiei în cercetarea istorică şi legăturile ei cu izvoarele scrise, cu istoria artei şi cu restaurarea monumentelor istorice, 167--174, Cernovodeanu, P.; Demény, L.; Dumitrescu-Taftă, Lucia, Documente româneşti din sec. XVI--XVIII în Arhivele Statului din Sfîntu Gheorghe (II), 175--196, Cernovodeanu, P., O veche carte engleză despre Ţările Române (1664), 197--206, Binder Pál, A Barcaság és Háromszék kapcsolatainak történelméből, 207--222, Imreh István, A székely falvak törvényeiről, 223--233, Egyed Ákos, Vázlatok a jobbágyfelszabadítás és zsellérkérdés történetéről Háromszéken (1848--1896), 235--279, Băltescu, Mircea; Tanasiu, Măriuca, Ecoul războiului de independenţă în rîndul românilor din Monarhia Austro--Ungară, 281--301, Vámszer Géza, Csíkszereda településtörténete és különös települési alakja, 303--322, Kós Károly, Kászoni adatok a népi vadfogáshoz, 323--346, Molnár István, A kő feldolgozása Kézdipolyánban (Kovászna megye), 347--377, Seres András, Barcaújfalusi fazekasság, 379--403+2 lep., Catrina, C.; Buşila, Al., Morile de apă de pe Valea Comănei --Ţara Oltului, 405--426, Gazda Klára, A felsőrákosi székely népviselet, 427--460, Faragó József, Moldvába és Havasalföldre visszavonuló erdélyi magyar és román kurucok dala, 461--467, Stanca, Constantin, Poetul ţăran -- Ghiţă Baciu, 469--516, Szigeti József, Karteziánus és puritánus elemek Apácai gondolkozásában, 517--539, Sombori Sándor, Sepsiszentgyörgyre vonatkozó adalék Mikszáth Kálmán “Katánghy Menyhértjének” magyarázataihoz, 541--546, Salamon Sándor, Színjátszás Sepsiszentgyörgyön a XX. század elején (1900--1913), 547--570, Mattis János, Sikó Miklós élete és művészete, 571--586, Berde Zoltán, Zenei élet Sepsiszentgyörgyön a XIX. század utolsó negyedében, 587--608

 
   
Székely Nemzeti Múzeum 1875 -2000, (C) Délkeleti Intézet, Digital Studio,
www.szekelyfoldert.info :: Székely Elektronikus Könyvtár
design: Digital Studio
Erdélyi Top10 | relatio.ro - Az információ