menu1_01
menu1_02
menu2_03
menu1_04
menu1_05
menu1_06
menu1_07
b_fej1_01
b_fej1_03 b_fej1_04 b_fej1_05 b_fej1_06 b_fej1_07
b_fej1_08 b_fej1_09 b_fej1_10 b_fej1_11 b_fej1_12
b_fej1_13
lap_04
 
A Székely Nemzeti Múzeum, valamint a beolvadt és az utódintézmények kiadvány- és cikkbibliográfiája, 1882--2000

1. A Székely Nemzeti Múzeum kiadványai, 1882--1949

1.1. A Székely Nemzeti Múzeum Alapszabályai, Sepsi-Szentgyörgy, Jókai-Nyomda-Részvény-Társulat, 1882, 10 o.

1.2. Nagy Géza, Adatok a székelyek eredetéhez s egykori lakhelyükhöz, klny. A Székely Nemzeti Múzeum Értesítője I. kötetéből, Sepsi-Szentgyörgy, Jókai-Nyomda-Részvény-Társulat Könyvnyomdája, 1886 [belső címoldalon 1883], 203 o.1.4. A Székely Nemzeti Múzeum igazgató-választmányi Jelentései, 1901--1914 (1902--1915, az első, 1901-es az Értesítő III. részében is), stb.


1.6. Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára.
Az igazgató-választmány megbízásából szerkesztette Csutak Vilmos igazgató. A Székely Nemzeti Múzeum kiadása (Minerva Irod. és Ny. Műintézet R.-T., Kolozsvár), Sepsiszentgyörgy, 1929, 784 o.+5 t.+1 lep.


1.8. A Székely Nemzeti Múzeum Kiadványai 2--7. [a korabeli levelezés alapján eleve a 2-vel kezdték a sorozatot, és az elsőt később sem pótolták], 1941--19492. Az államosított múzeum kiadványai, 1954--2000

2.2. A Kovászna megyei múzeum kiadványai, 1969--1988

2.2.2. Aluta I--XIX, a Sepsiszentgyörgyi Múzeum évkönyvei 1969--1986 (1969--1988)

- Aluta I, Muzeul Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgyi Múzeum, red. resp. - fel. sz.: Székely Zoltán, membri - tagok: Árvay József, Salamon Sándor, Sylvester Lajos, Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgy (Tip.: Într. poligrafică Braşov), 1969, 351 o.+4 lep.
- Aluta (II), 1--2, Muzeul Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgyi Múzeum, red. - sz.: Székely Zoltán, Árvay József, Jecza Tibor, Kovács Sándor, Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgy (Tip.: Într. poligrafică Braşov), 1970, 438 o.+24 lep.+220 o.
- Aluta 1971 (III), Muzeul Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgyi Múzeum, red. resp. - fel. sz.: Székely Zoltán, membri - tagok: Árvay József, Jecza Tibor, Kovács Sándor, Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgy (Tip.: Într. poligrafică Braşov), 1971, 610 o.+5 lep.
- Aluta 1972 (IV), Muzeul Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgyi Múzeum, red. resp. - fel. sz.: Székely Zoltán, membri - tagok: Árvay József, Jecza Tibor, Kovács Sándor, Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgy (Tip.: I. P. Braşov), 1972, 336 o.+9 lep.
- Studii şi Comunicări - Tanulmányok és Közlemények 1973 (Aluta V), Muzeul Sfîntu Gheorghe - Sepsiszentgyörgyi Múzeum, red. resp. - fel. sz.: Székely Zoltán, membri - tagok: Csiki Piroska, Kovács Sándor, Kozák Albert, Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgy (Tip.: Într. poligrafică Braşov), 1973, 240 o.
- Aluta (Les Annales de Musée Sf. Gheorghe - Roumanie, Jarlibro de la Muzeo de Sf. Gheorghe - Rumanio, Jahrbuch des Sf. Gheorghe Museums - Rumänien) VI--VII, Studii şi Comunicări - Tanulmányok és Közlemények 1974-1975, Muzeul Sfîntu Gheorghe - Sepsiszentgyörgyi Múzeum, red. resp. - fel. sz.: Dr. Székely Zoltán, membri - tagok: Gazda Klára, Kovács Sándor, Kozák Albert, secr. de red. - szerk.biz. titkár: Zágoni Jenő, Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgy (Tip.: Într. poligrafică Braşov), 1975, 506 o.+29 lep.
- Aluta (Les Annales de Musée Sf. Gheorghe - Roumanie, Muzea Jarlibro de Sf. Gheorghe - Rumanio, Jahrbuch des Sf. Gheorghe Museums - Rumänien) VIII--IX, Studii şi Comunicări - Tanulmányok és Közlemények 1976-1977, Muzeul Sfîntu Gheorghe - Sepsiszentgyörgyi Múzeum, red. resp. - fel. sz.:Dr. Székely Zoltán, membri - tagok: Gazda Klára, Kovács Sándor, Kozák Albert, red. - sz.: Zágoni Jenő, Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgy (Tip. M.-Ciuc), 1977, 524 o.+4 lep.
- Aluta (Anuarul Muzeului Judeţean Covasna - Sf. Gheorghe, A Sepsiszentgyörgyi Múzeum Évkönyve) X--XI, Studii şi Comunicări - Tanulmányok és Közlemények, Muzeul Sfîntu Gheorghe - Sepsiszentgyörgyi Múzeum, red. resp. - fel. sz.: Székely Zoltán, membri - tagok: Gazda Klára, Kovács Sándor, Kozák Albert, red. - sz.: Zágoni Jenő, Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgy (Tip.: Într. Poligrafică “Crişana”, Oradea), 1980, 444 o.+2 lep.
- Aluta (Anuarul Muzeului Judeţean Covasna - Sf. Gheorghe, A Sepsiszentgyörgyi Múzeum Évkönyve) XII--XIII, 1980--1981, Studii şi Comunicări - Tanulmányok és Közlemények, Muzeul Judeţean Covasna, Sfîntu Gheorghe - Kovászna Megyei Múzeum, Sepsiszentgyörgy, red. resp. - fel. sz.: Székely Zoltán, red. - sz.: Kovács Sándor, Zágoni Jenő, membri - tagok: Gazda Klára, Kozák Albert, Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgy (Tip.: Într. poligrafică Braşov), 1981, 456 o.
- Aluta (Anuarul Muzeului Judeţean Covasna - Sfîntu Gheorghe, A Sepsiszentgyörgyi Múzeum Évkönyve) XIV--XV, Studii şi Comunicări - Tanulmányok és Közlemények, Muzeul Judeţean Covasna - Sfîntu Gheorghe, Kovászna Megyei Múzeum - Sepsiszentgyörgy, red. resp. - fel. sz.: Székely Zoltán, membri - tagok: Gazda Klára, Kovács Sándor, Kozák Albert, red. - sz.: Zágoni Jenő, Sf. Gheorghe - Sepsiszentgyörgy (Tip.: Într. poligrafică Braşov), 1983, 242 o.
- Aluta (Anuarul Muzeului Judeţean Covasna - Sfîntu Gheorghe) XVI, Studii şi Comunicări, Muzeul Judeţean Covasna - Sfîntu Gheorghe, red. resp.: Székely Zoltán, membri: Gazda Klára, Miklós Jolánta, Kozák Albert, red.: Zágoni Jenő, Sf. Gheorghe (Tip.: Într. poligrafică Braşov), 1984, 178 p.
- Aluta (Anuarul Muzeului Judeţean Covasna - Sfîntu Gheorghe) XVII--XVIII (1985-1986), Studii şi Comunicări, Muzeul Judeţean Covasna - Sfîntu Gheorghe, red. resp.: Székely Zoltán, membri: Gazda Klára, Miklós Jolánta, Kozák Albert, red.: Zágoni Jenő, Sf. Gheorghe (Tip. Sf. Gheorghe), 1988, 432 p.+5 lep.

2.3. 1990--2000 közötti kiadványok
2.3.1. Acta [Acta Siculica] (Aluta, Acta Hargitensia, székelyföldi múzeumok évkönyvsorozata), 1995--2000
- Acta -- 1995 (Aluta XIX, Acta Hargitensia II, A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve), Csíki Székely Múzeum, Székely Nemzeti Múzeum, fel. sz.: Kónya Ádám, szerk.biz. tagok Szabó András, Cserey Zoltán, Kocs Irén, Kakas Zoltán, sz. és gondozta: Boér Hunor, graf. sz.: Ütő Gusztáv, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy (ny. Alutus Ny. Rt. Csíkszereda), 1996, 394+6 (mell.) o.+2 lep.

- Acta -- 1996 (Aluta XX, Acta Hargitensia III, A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve), Székely Nemzeti Múzeum, Csíki Székely Múzeum, fel. sz.: Kónya Ádám, szerk.biz. tagok Szabó András, Cserey Zoltán, Kocs Irén, Rákóczy Rozália, Tüdős S. Kinga, Dénes István, sz. és gondozta: Boér Hunor, graf. sz.: Ütő Gusztáv, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy (ny. Alutus Ny. Rt. Csíkszereda), 1997, 342 o.+1 lep.+284 o.

- Acta -- 1997 (Acta Hargitensia IV, Aluta - XXI, A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve), Csíkszereda--Sepsiszentgyörgy, felelős szerkesztő Kónya Ádám, szerkesztőbizottsági tagok Szabó András, Cserey Zoltán, Kocs Irén, Rákóczy Rozália, Tüdős S. Kinga, Kakas Zoltán, Dénes István, szerkesztette és gondozta Boér Hunor, grafikai szerkesztő Ütő Gusztáv, T3 Kiadó - Sepsiszentgyörgy (felelős kiadó Tulit Ilona), Sepsiszentgyörgy, 1997, 346+300 o.
- Acta -- 1998 (Aluta -- XXII, Acta Hargitensia V, A Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum Évkönyve), Sepsiszentgyörgy--Csíkszereda, felelős szerkesztő Kónya Ádám, szerkesztőbizottsági tagok Szabó András, Cserey Zoltán, Kocs Irén, Rákóczy Rozália, Tüdős S. Kinga, Zsigmond Győző, Dénes István, szerkesztette és gondozta Boér Hunor, az évkönyvsorozatot grafikailag megtervezte Ütő Gusztáv, T3 Kiadó - Sepsiszentgyörgy (Felelős kiadó Tulit Ilona), 344+330 o.
- Acta -- 1999 (Aluta XXII, Acta Hargitensia VI, A Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum Évkönyve), Sepsiszentgyörgy--Csíkszereda, felelős szerkesztő Kónya Ádám, szerkesztőbizottsági tagok Szabó András, Cserey Zoltán, Bartók Botond, Kocs Irén, Rákóczy Rozália, Tüdős S. Kinga, Zsigmond Győző, Dénes István, szerkesztette és gondozta Boér Hunor, az évkönyvsorozatot grafikailag megtervezte Ütő Gusztáv, T3 Kiadó - Sepsiszentgyörgy (felelős kiadó Tulit Ilona), 332+302 o. + 22 o. melléklet (l. Délkeleti Intézet 1999)
- Acta -- 2000/I (Aluta XXIV, Acta Hargitensia VII, A Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum Évkönyve), Sepsiszentgyörgy--Csíkszereda, felelős szerkesztő Cserey Zoltán, szerkesztőbizottsági tagok, Szabó András, Bartók Botond, Kocs Irén, Rákóczy Rozália, Tüdős S. Kinga, szerkesztette és gondozta Boér Hunor, az évkönyvsorozatot grafikailag megtervezte Ütő Gusztáv, tördelőszerkesztők Szabó Krisztina, Botos Kamélia, képszerkesztő Kolumbán Hanna, T3 Kiadó - Sepsiszentgyörgy (felelős kiadó Tulit Ilona), 406 o.


 
   
lap_11 lap_12 lap_13 lap_14
Székely Nemzeti Múzeum 1875 -2000, (C) Délkeleti Intézet, Digital Studio,
www.szekelyfoldert.info :: Székely Elektronikus Könyvtár
design: Digital Studio
Erdélyi Top10 | relatio.ro - Az információ